PRAVILNIK NAGRADNE IGRE “ SPROŠČANJE POD POHORJEM”

1. člen: Organizator

Organizator nagradne igre »Sproščanje pod Pohorjem« so Eurotas Hoteli d.o.o., Krekov trg 4, 3000 Celje, PE Hotel Arena.

2. člen: Namen nagradne igre

Organizator objavlja nagradno igro v promocijske namene.

3. člen: Potek nagradne igre

Nagradna igra »SPROŠČANJE POD POHORJEM« (v nadaljevanju nagradna igra) poteka na socialnem omrežju INSTAGRAM. Udeleženci v kolikor želijo sodelovati morajo sledit instagram profilu Hotel Areba, všečkat objavo nagradne igre, označit osebo pod objavo s katero želijo nagrado delit in objavo delit na svojem ”storyju” s tem, da nas označijo. Izžrebani nagrajenec prejme darilni bon za 2 osebi za izbiro dveh jedi jesenske ponudbe.

4. člen: Udeleženec nagradne igre

Udeleženec nagradne igre je lahko le fizična oseba. Sodelovanje v nagradni igri je pogojeno z všečkom objave na instagram profilu Hotela Arena, oznako osebe s katero želi nagradno igro deliti ter delitev objave na svojem storyju.

Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in samostojni podjetniki v akciji ne morejo sodelovati. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Eurotas Hoteli, d.o.o., ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši zaposlenega).

5. člen: Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 1.12.2022 ob 12:00 do 1.1.2023, 12:00.

6. člen: Nagrada

Nagrada: Paket ”SPROŠČANJE POD POHORJEM” kateri v primeru nakupa vstopa v savno za 1 osebo druga oseba prejme brezplačni vstop v svet savne Hotela Arena.

Nagrajenec lahko nagrado prevzame samo ob predložitvi osebnega dokumenta.

Nagrado podarjajo Eurotas Hoteli d.o.o., Krekov trg 4, 3000 Celje, PE Hotel Arena

Za rezervacijo pokličite na +386 (0)8 201 0420 ali nam pišite booking@eh.si

7. člen: Izbira in razglasitev nagrajenca

Nagrajenca se bo izžrebalo 3.1.2023 ob 15:00 uri, nagrajenec pa bo o njej obveščen z oznako s komentarjem pod objavo nagradne igre na instagramu. V kolikor se izžrebanec v roku 48 ur poslane prošnje po podatkih ne odzove, izžrebamo naslednjega.

8. člen: Komisija

Komisijo za nadzor sestavljajo:

Petra Sluga, Eurotas Hoteli d.o.o. – član komisije

Dagmar Pečovnik, Eurotas Hoteli d.o.o. – član komisije

Maksimilijan Jančar, Eurotas Hoteli d.o.o. – član komisije

9. člen: Prijava nagrade davčnemu organu

Organizator bo nagrajencu do 09.01.2023 po pošti poslal darilni bon.

10. člen: Obvezujoča pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z izdajo nagrade ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogledna spletnem mestu www.hotel-arena.si.

Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro v celoti in jo z ustreznimi popravki ponovi.

11. člen: Sprememba pravil

Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

12. člen: Mladoletnost nagrajenca

V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

13. člen: Soglasje

Udeleženec v nagradni igri daje organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe te nagradne igre. Prav tako sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator, kot upravljalec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007- UPB1). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Udeleženec nagradne igre pooblašča organizatorja, da lahko obdeluje zbrane podatke za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge namene trženja.

14. člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

15. člen: Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati 1.12.2022.